چهارشنبه 6 بهمن 1400  /  2022 26 Jan   
ساعت :  17:40 GMT  /  تهران -  21:10