چهارشنبه 29 اسفند 1397  /  2019 20 Mar   
ساعت :  17:09 GMT  /  تهران -  20:39

فعالیتهای انجمن نجوم مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد کازرون

انجمن نجوم مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد کازرون، با حضور دانشجویان علاقمند در بهمن ماه سال 95 تشکیل گردید.

این انجمن جهت ترغیب دانشجویان به آشنایی با مفاهیم نجوم و ستاره شناسی، اقدام به برگزاری کلاس های هفتگی نمود.در پایان دوره آموزشی دانشجویان در قالب اردوی رصدی ضمن آشنایی با تلسکوپ8 اینچی اسكاي واچر و روش تنظیم نمودن آن، به رصد ستاره قطبی،ماه،سیاره مشتری ،اقمار گاليله­اي آن و چندین ستاره نورانی پرداختند.
در حال حاضر مدیر انجمن نجوم مرکز 
آموزشی و فرهنگی سما واحد کازرون سرکار خانم فاطمه موجی یکی از مدرسان گروه فیزیک و معاون آموزشی و پژوهشی آقای آرش پایه دار می باشند.  
 
   1396/5/10 13:42