جمعه 3 خرداد 1398  /  2019 24 May   
ساعت :  21:55 GMT  /  تهران -  2:25

تشکر و تقدیر


مرکز نجوم سما با همت باشگاه پژوهشگران جوان سازمان سما  "جناب آقای مهندس باباخانیان" و باشگاه پژوهشگران آموزشکده سما اندیشه در زمستان 1395 راه اندازی گردید. هدف از راه اندازی این مرکز ارتقا سطح دانش دانشجویان  ودانش آموزان آموزشکده ها و مدارس سما در زمینه جهانبینی علمی بود. 

در این زمینه اقدامات مهم و شاخصی صورت پذیرفت که می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

1- تهیه سیلابس علمی 2 سطح علمی ویژه دانش آموزان 7 تا 11 سال و 12 تا 16 سال 
2- تهیه سیلابس علمی نجوم 6 سطح علمی ویژه جوانان و نوجوانان 
3- تهیه لیست کاملی تجهیزات نجومی مورد نیاز انجمن های نجوم 
4- راه اندازی استودیوی ساخت فیلم مستند نجومی تولید مرکز نجوم سما 
5- تلاش در جهت راه اندازی مرکز آموزش الکترونیکی از راه دور مرکز نجوم سما جهت آموزش الکترونیکی نجوم برای کلیه علاقه مندان سراسر کشور 
6- راه اندازی ماهنامه الکترونیکی کیهان بیکران 
7- ارائه اخبار روزانه نجوم 
8- آموزش روزانه  نجوم از طریق اطلاعات علمی نجوم 
9- معرفی کتب علمی در زمینه نجوم 
10 - برگزاری المپیادهای علمی نجوم سما 
11- شناسایی و معرفی شاخصترین دانش آموزان و دانشجویان در زمینه نجوم به مراجع ذیصلاح 
و ده ها هدف دیگر ...


بی شک بدون پیگیری های مستمر و تلاشهای جناب آقای مهندس باباخانیان و همکاری های مسئولان محترم سازمان سما که همواره سعی در هموار نمودن دشواری های مسیر تلاش می نمایند، این مرکز راه اندازی نمی گردید. 

این مجال فرصتی است تا از تلاشهای ایشان تقدیر گردد. 
موفقیت روز افزون ایشان را از خداوند منان خواستاریم. 


   1396/1/20 11:59