سه شنبه 24 مهر 1397  /  2018 16 Oct   
ساعت :  10:12 GMT  /  تهران -  13:42

فعالیتهای نجومی دبستان پسرانه سما دوره اول، شهرستان شهرضا

دبستان پسرانه سما دوره اول، شهرستان شهرضا، درسال های گذشته دانش آموزان را جهت بازدید از آسمان نمای بزرگ اصفهان به اصفهان اعزام نمود .همچنین در شهرضا در محل کانون فکری کودکان و نوجوانان اتاقی به این منظور تعبیه نموده که دانش آموزان این مرکز از آن بازدید کنند.
   1395/12/17 11:59