جمعه 3 خرداد 1398  /  2019 24 May   
ساعت :  22:03 GMT  /  تهران -  2:33

بازدید های نجومی آموزشکده فنی وحرفه ای دخترانه اصفهان (خوراسگان)

آموزشکده فنی وحرفه ای دخترانه اصفهان (خوراسگان) در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ از رصد خانه اصفهان بازدید نمودند و همچنین دبستان پسرانه سما سه این حوزه معاونت نیز در سالهای گذشته برنامه ای با عنوان شبی با ستارگان جهت آشنایی دانش آموزان با موضوع رصد ستارگان در محل مدرسه برگزار نموده است.


   1395/12/17 11:29