سه شنبه 25 تير 1398  /  2019 16 Jul   
ساعت :  0:33 GMT  /  تهران -  5:03

فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان آموزشکده فنی و حرفه ای سما پسرانه شیراز در زمینه نجوم

از جمله فعالیتهای باشگاه پژوهشگران جوان آموزشکده فنی و حرفه ای سما شیراز می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

۱- بازدید علمی اعضا باشگاه پژوهشگران و انجمن علمی از رصد خانه ابوریحان بیرونی، تاریخ بازدید: 
۲- بازدید علمی دانشجویان و اساتید آموزشکده سما پسرانه شیراز از رصد خانه ابوریحان بیرونی
۳- برگزاری دوره آشنایی با نجوم در برنامه های ویژه هفته پژوهش
۴- جمع آوری و تهیه فیلم های آموزشی نجوم

   1395/12/17 11:25