سه شنبه 29 خرداد 1397  /  2018 19 Jun   
ساعت :  2:36 GMT  /  تهران -  7:06

فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان آموزشکده فنی و حرفه ای سما پسرانه شیراز در زمینه نجوم

از جمله فعالیتهای باشگاه پژوهشگران جوان آموزشکده فنی و حرفه ای سما شیراز می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

۱- بازدید علمی اعضا باشگاه پژوهشگران و انجمن علمی از رصد خانه ابوریحان بیرونی، تاریخ بازدید: 
۲- بازدید علمی دانشجویان و اساتید آموزشکده سما پسرانه شیراز از رصد خانه ابوریحان بیرونی
۳- برگزاری دوره آشنایی با نجوم در برنامه های ویژه هفته پژوهش
۴- جمع آوری و تهیه فیلم های آموزشی نجوم

   1395/12/17 11:25