شنبه 27 بهمن 1397  /  2019 16 Feb   
ساعت :  19:36 GMT  /  تهران -  23:06

برگزاری سمینار آموزشی جهان بینی کیهانی در آموزشکده سما اندیشه

با همت باشگاه پژوهشگران جوان سما انديشه سمينار آموزشي جهانبيني کيهاني – عظمت کيهان و تفسير علمي-نجومي آيه 47 سوره ذاريات و آيه 5 سوره حج با حضور 120 نفر از دانشجويان آموزشکده سما انديشه برگزار گرديد .

در اين سمينار،  عظمت کيهان و جهان هستي، منظومه شمسي،  کهکشان ها، ستارگان و همچنين انرژي تاريک و ماده تاريک توسط مدرس نجوم آموزشکده تشريح شد.  

در پايان نيز امام جماعت آموزشکده سما انديشه بياناتي در اين زمينه ارائه نمودند. 

   1395/11/25 15:13