جمعه 3 خرداد 1398  /  2019 24 May   
ساعت :  21:03 GMT  /  تهران -  1:33

برگزاری دوره آموزشی نجوم مقدماتی در آموزشکده سما اندیشه

با همت باشگاه پژوهشگران جوان و امور پژوهش آموزشکده سما انديشه 2 دوره آموزشي نجوم سطح 1 (نجوم مقدماتي) برگزار و با موفقيت به پايان رسيد.

همچنين از برنامه هاي رصدي اين آموزشکده مي توان به رصد بهاره سيارات منظومه شمسي ، ستارگان و سحابي ها به شرح زير اشاره نمود:

1-     ماه
2-     مشتري و قمرهاي آن (گانميد – کاليستو – اروپا – آيو )
3-     زحل و حلقه هاي زيباي آن
4-     مريخ سرخ فام
5-     گذر زهره  از روبري خورشيد
6-     سحابي زيباي M-42  , NGC-1977 , M43
7-     خورشيد و لکه هاي شگفت انگيز آن
8-     ستاره سيريوس و کوتوله سفيد همراه آن
9-     ستاره ابط جوزا غول بزرگي که اگر جاي خورشيد بود تا مدار مشتري را اشغال نموده و زمين را مي بلعيد.
10- ستاره پولاکس
11- خوشه زيباي پروين با بيش از دهها ستاره جوان آبي رنگ
12- رصد بارش شهابي برساووشي در بيابان هاي صفادشت


و دهها جرم سماوي ديگر ...

   1395/11/25 13:46