دوشنبه 1 مهر 1398  /  2019 23 Sep   
ساعت :  0:56 GMT  /  تهران -  4:26
فتح خرمشهر

سوم خرداد در ایران به مناسبت آزادسازی خرمشهر از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی روز مقاومت، ایثار و پیروزی نامگذاری شده است.