یکشنبه 22 تير 1399  /  2020 12 Jul   
ساعت :  1:11 GMT  /  تهران -  5:41
از افراد منفی خود را دور نگه دارید.
از افراد منفی خود را دور نگه دارید. آنها برای هر راه حلی یک مشکل دارند.
از افراد منفی خود را دور نگه دارید.
آنها برای هر راه حلی یک مشکل دارند.


 
1397/2/1